Symptomen darmkanker

Wat zijn de symptomen, verschijnselen en klachten van darmkanker? Wat is darmkanker?

Wat is darmkanker?

Darmkanker is een veel voorkomende vorm van kanker. Jaarlijks zijn er zo’n 12000 mensen waarbij darmkanker wordt vastgesteld. Bij veel van hen gaat het om een erfelijke vorm van kanker. Deze erfelijke vorm ontstaat al op jonge leeftijd. Kanker wordt veroorzaakt door verandering in het DNA, het erfelijk materiaal dat al in je lichaamscellen zit. Zo’n verandering noem je een mutatie. Wanneer deze mutatie op jonge leeftijd voorkomt spreek je van een erfelijke factor. Op latere leeftijd, na je 50e, zit de mutatie vaak alleen in de cellen van de tumor. Bij de erfelijke darmkanker zit de mutatie in alle lichaamscellen. Dit wordt overgedragen van ouder op kind en is dus erfelijk. Er zijn verschillende plaatsen in de darm, waar de tumor kan ontstaan, maar meestal wordt gesproken over dikkedarmkanker, omdat er veel overeenkomsten zijn. De behandeling is wel anders. De laatste jaren neemt het aantal mensen die darmkanker krijgen toe. Niet alleen door de vergrijzing van de bevolking, maar vermoedelijk ook door onze leefstijl. Het overlijdenspercentage neemt wel af door de steeds beter wordende behandelingsmethodes.

Symptomen, verschijnselen en klachten darmkanker

Klachten en symptomen die kunnen duiden op darmkanker zijn onder andere:

  • Een verandering in het ontlastingpatroon. Dit kan zijn in de regelmaat of in de kleur. We hebben allemaal een eigen ontlastingpatroon en als dit plots blijvend verandert, kan dit duiden op darmproblemen.
  • Gewichtsverlies of juist gewichtstoename zonder enige verklaarbare  reden.
  • Een aanhoudend ongemakkelijk gevoel in de onderbuik als pijn, krampen of een opgeblazen gevoel.
  • Aanhoudende voortdurende vermoeidheid.
  • Slijm en/of bloed in de ontlasting.
  • Het gevoel hebben dat je naar het toilet moet, terwijl er niets komt.
  • Het gevoel hebben dat je je darmen niet volledig hebt kunnen legen.
  • Bloedarmoede kan ook een symptoom zijn van darmkanker. Bloedonderzoek kan uitsluitsel geven.

 Al deze klachten kunnen duiden op darmkanker, maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Je kunt dus het beste je huisarts raadplegen, die je eventueel door kan sturen voor nader onderzoek. Darmkanker is een van de kankers die het best behandeld kunnen worden. Darmkanker moet dan wel in een vroeg stadium worden ontdekt. Hoe vroeger de darmkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans is op volledige genezing. Het is dus erg belangrijk om bij bovenstaande klachten de huisarts te raadplegen. 

Copyright © 2010 - 2020 Symptomen-van.nl - All Rights Reserved. / Disclaimer / Contact